Könyvek, cikkek

 

R.Skemp: A matematikatanulás pszichológiája 20-69. oldal 

                 https://old.tok.elte.hu/web/egyeb/Skemp_1.pdf

                 https://old.tok.elte.hu/web/egyeb/Skemp_2.pdf

C. Neményi Eszter – Alkotas, alkoto gondolkodas.pdf

C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Útjelzõ az 1.osztályos matematika tanításához, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.

       A tanítók számára hasznos munkaanyag lehet a jól felépített tankönyv és munkafüzet kiegészítője, a szerzõk által összeállított útjelzõ.
Ez a könyv a fogalmak jól átgondolt épülését, alapos kimunkálását segíti tanácsaival, a gyakorlati megvalósítások leírásaival, az egyes problémák továbbfejlesztésére tett javaslataival. Gyors végiggondolást, a bőséges feladatanyagból való könnyebb válogatást tesz lehetővé a feladatok megoldásainak gyakori közlése.  A tankönyben megtalálható fotók, a problémafelvetések legnagyobb része a valóságból merít, ezzel biztosítja a tanult ismeretek felhasználhatóságát. Ugyanakkor az útjelző további ötleteket ad a valóságos helyzetek megteremtéséhez, bíztatja a tanítókat szituációs játékok megszervezésére.
A szerzõk szemléletformáló törekvései gyakran tapasztalható. Az ismeretközlés háttérbe szorítása mellett hangsúlyozzák a felfedezés, az alkotás, valamint a meggyőződés lényeges szerepét, a csoportos tevékenység és beszélgetés hatékony alkalmazását. Fontos munkaforma a tevékenykedtetés, a megfigyeltetés, melynek során személyes élményeket, tapasztalatokat gyűjthetnek a tanulók, ezzel is biztosítva a tanulás nélkülözhetetlen feltételeit.

 

C. Neményi Eszter - Sz. Oravecz Márta: Útjelző a 2. osztályos matematika tanításához, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

 

Radnainé Szendrei Julianna (1988.): Matek-játék, Tankönyvkiadó. 92 A4 lap és 16 karton melléklet


Radnainé Szendrei Julianna (1989.): Szakközépiskolai versenyfeladatok mindenkinek, Tankönyvkiadó 177 lap.

 

Pálfalvi Józsefné: Matematika Didaktikusan. Copyright C 2000 Pálfalvi Józsefné, Szendrei Julianna, Varga Tamás jogutódja, Typotex

https://www.tankonyvtar.hu/matematika/matematika-didaktikusan-080905-116


Varga Tamás: A matematika tanítása, Tankönyvkiadó, Budapest, 1969.

Radnai Gyuláné Szendrei Julianna (1987): A játék matematikája, Tankönyvkiadó

Radnainé Szendrei Julianna (1984): Utazások Matematikaországban - Kivi és Apó, Tankönyvkiadó